สุนทรภู่: กวีแห่งความไพเราะในวรรณกรรมไทย

หมวดหมู่

แชร์ต่อบทความนี้:

สุนทรภู่ (หรือในนามเดิมคือ “ภู่”) เป็นชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี และเป็นผู้ประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศที่มีเอกลักษณ์และไพเราะ ชีวิตของสุนทรภู่เริ่มต้นเมื่อเขาเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์

ในวรรณกรรมไทย, สุนทรภู่เป็นนักกลอนที่สำคัญและมีผลงานที่โดดเด่น เขาได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและนับถือมากมาย เช่น ผลงานโดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นนิทานกลอนเรื่อง “พระอภัยมณี”

ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก

ต่อมา วันที่ 26 มิถุนายนถูกกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่” และมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันนี้ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเคารพและรำลึกถึงผลงานที่สำคัญของสุนทรภู่ในด้านวรรณกรรมไทย

เรียนพิเศษ อนุบาล – มัธยม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปั้นดินเกาหลี
ท็อปวัน ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาสาขาของเรา