การใช้ Was – Were

แชร์ต่อบทความนี้:

การใช้ “was” และ “were” ใน Past Tense ดังนี้:

 1. การใช้ “was”
  • ใช้กับประธานเอกพจน์ที่เป็นบุคคลเดียว เช่น I, he, she, it
  • ตัวย่อของ “was not” คือ “wasn’t” เพื่อแสดงปฏิเสธ
  ตัวอย่าง:
  • I was at the store yesterday. (ผมอยู่ที่ร้านเมื่อวาน)
  • She wasn’t happy with the result. (เธอไม่พอใจกับผลลัพธ์)
 2. การใช้ “were”
  • ใช้กับประธานพหูพจน์ที่เป็นมากกว่าหนึ่ง เช่น you, we, they
  • ตัวย่อของ “were not” คือ “weren’t” เพื่อแสดงปฏิเสธ
  ตัวอย่าง:
  • We were at the party until midnight. (เราอยู่ที่ปาร์ตี้จนถึงเที่ยงคืน)
  • They weren’t interested in the movie. (พวกเขาไม่สนใจหนัง)
 3. โครงสร้างประโยค:
  • Subject + was/were + Object
  ตัวอย่าง:
  • She was a doctor. (เธอเป็นหมอ)
  • You were my best friend. (คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน)
 4. การใช้ “was” กับ “were” ในคำถาม:
  • Was เป็นรูปกริยาช่วยในคำถามที่เกี่ยวข้องกับประธานเอกพจน์ เช่น “Was he there yesterday?”
  • Were เป็นรูปกริยาช่วยในคำถามที่เกี่ยวข้องกับประธานพหูพจน์ เช่น “Were they at the meeting?”
 5. การใช้ “was” และ “were” ในประโยคประการ:
  • Was เมื่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลหรือสถานที่ เช่น “It was a beautiful day.”
  • Were เมื่อเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลหลายคนหรือสถานที่หลายแห่ง เช่น “They were all very friendly.”

เรียนพิเศษ อนุบาล – มัธยม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปั้นดินเกาหลี
ท็อปวัน ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาสาขาของเรา