Latest posts

  • สุนทรภู่: กวีแห่งความไพเราะในวรรณกรรมไทย

    สุนทรภู่ (หรือในนามเดิมคือ “ภู่”) เป็นชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี และเป็นผู้ประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศที่มีเอกลักษณ์และไพเราะ ชีวิตของสุนทรภู่เริ่มต้นเมื่อเขาเกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ณ บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลัง (บริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ของกรุงรัตนโกสินทร์ ในวรรณกรรมไทย, สุนทรภู่เป็นนักกลอนที่สำคัญและมีผลงานที่โดดเด่น เขาได้สร้างสรรค์ผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักและนับถือมากมาย เช่น ผลงานโดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นนิทานกลอนเรื่อง “พระอภัยมณี” ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ “สุนทรภู่” ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ต่อมา วันที่ 26 มิถุนายนถูกกำหนดให้เป็น “วันสุนทรภู่” และมีการจัดงานเฉลิมฉลองในวันนี้ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเคารพและรำลึกถึงผลงานที่สำคัญของสุนทรภู่ในด้านวรรณกรรมไทย

  • Galileo Galilei: นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก

    กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei ค.ศ. 1564-1642) เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ นับเป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในทางวิทยาศาสตร์ ความคิทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบทางดาราศาสตร์ของเขาได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง กาลิเลโอได้พัฒนากล้องโทรทรรศน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนทำให้เขาค้นพบ บริวารของดาวพฤหัสบดี, จุดมืดบนดวงอาทิตย์, และผิวดวงจันทร์ที่ไม่เรียบ กาลิเลโอยังได้ทำการทดลองที่สำคัญในด้านฟิสิกส์ เขาพัฒนาเครื่องจับเวลา, นาฬิกาลูกตุ้ม, และให้คำอธิบายถึงการตกอย่างอิสระของวัตถุว่า  “วัตถุที่มีมวลต่างกัน จะตกสู่พื้นโลกพร้อมกัน เมื่อปล่อยจากตำแหน่งเดียวกัน พร้อมๆ กัน” ซึ่งภายหลัง NASA ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง ในการทดลองในสภาวะสุญญากาศ นอกจากนี้ กาลิเลโอเป็นบุคคลที่สนับสนุนทฤษฎีของนิโคลาอุส โคเปอร์นิกัสที่บอกว่า “ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ” ซึ่งทำลายความเชื่อที่กันมาว่า “โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและดวงดาวอื่นๆ” เป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของมนุษยชาติ กาลิเลโอ นับได้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นำเสนอแนวทางใหม่ในประวัติศาสตร์,ดาราศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ที่มา : NASA, สสวท.

  • Archimedes บิดาแห่งคณิตศาสตร์

    Archimedes อาคีมีเดสถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้เขาได้รับชื่อ “บิดาแห่งคณิตศาสตร์” ในหลายสาขา เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, วิศวกรรม, และดาราศาสตร์ ชีวิตช่วงแรกของอาคีมีเดสและการศึกษา พ่อของอาคีมีเดส, ฟิเดียส, เป็นนักดาราศาสตร์ที่ได้รับความนับถือในชุมชน อาคีมีเดสมีโอกาสได้รับการรับรู้ต่อคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์อื่นๆ ในวัยเด็ก, และการมีความสัมพันธ์กับวงการวิทยาศาสตร์ในครอบครัวอาจมีบทบาทในการศึกษาของเขา จากนั้นเขาอาจได้รับการศึกษาที่กรุงเอเธนส์, กรีซ, ที่นั่นเขาจะได้เรียนรู้จากผลงานของนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในยุคนั้น การมีส่วนร่วมของอาคีมีเดสในคณิตศาสตร์ อาคีมีเดสมีชื่อเสียงมากที่สุดในการมีส่วนร่วมทางคณิตศาสตร์, เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาคือ การค้นพบหลักการของการลอยน้ำ โดยหลักการนี้เป็นพื้นฐานในการเข้าใจว่าเรือลอยอยู่ได้อย่างไร และมีการนำไปใช้ในวิศวกรรมและฟิสิกส์ อาคีมีเดสยังได้รับว่าเป็นบิดาทางเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อีกหลายประการ เช่น การคำนวณพื้นที่ของรูปทรงไม่ปกติ ซึ่งเขาพบว่าพื้นที่ของวงกลมเท่ากับผลคูณของรัศมีและเส้นรอบวง ที่มา: Mathnasium by East Vancouver