พลังแห่งการพูด

หมวดหมู่

แชร์ต่อบทความนี้:

การพูด อีกหนึ่งทักษะที่มนุษย์ใช้สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดความรู้ และสร้างความสัมพันธ์

พูดอย่างไรให้ได้ผล

 • คิดก่อนพูด เรียบเรียงความคิดให้ชัดเจน เลือกใช้ถ้อยคำที่เหมาะสม
 • พูดให้ตรงประเด็น ไม่วกวน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
 • ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสม แสดงอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านน้ำเสียง
 • ภาษากาย สบตา ยิ้มแย้ม แสดงท่าทางประกอบ
 • สังเกตุผู้ฟัง ปรับการพูดให้เหมาะสม ตอบสนองความสนใจ

การพูดที่ดี

 • ช่วยให้เข้าใจตรงกัน
 • สร้างความประทับใจ
 • โน้มน้าวใจผู้อื่น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • ช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ฝึกฝนพัฒนาทักษะการพูด

 • ฝึกพูดคนเดียวหน้ากระจก
 • เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ฝึกพูดในที่สาธารณะ
 • ศึกษาเทคนิคการพูด
 • เรียนรู้จากบุคคลตัวอย่าง

เรียนพิเศษ อนุบาล – มัธยม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ปั้นดินเกาหลี
ท็อปวัน ด้วยประสบการณ์ทางด้านการศึกษามากกว่า 30 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหาสาขาของเรา